Home

Login


Email *
Paswoord *

Aansprakelijkheidsbeperker website gemeente Oud-Heverlee

De gemeente Oud-Heverlee aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade, die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of van de informatie erop. De teksten op deze website bezitten dan ook geen enkele juridische kracht. Indien u ter ondersteuning van een juridische vraagstelling over de juridisch correcte teksten wenst te beschikken, kunt u deze schriftelijk aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen, Gemeentestraat 2, 3054 Oud-Heverlee.

De gemeente heeft veel zorg besteed aan de creatie van deze website. De informatie erop komt van betrouwbare bronnen en werd waar mogelijk zorgvuldig gecheckt. Dat betekent niet dat de gemeente de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook kan garanderen. Foute of onvolledige informatie kan nooit aanleiding geven tot enige schadevergoeding. De inhoud van de website kan zonder aankondiging gewijzigd, verwijderd of aangevuld worden.

Kom je toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, mail dan naar . Bij voorbaat hartelijk dank!

De gemeente kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, die ontstaat uit het gebruik van de website of van de ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip en zonder beperking van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van je programma's of andere gegevens op het computersysteem, of van je apparatuur of programma's.

Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor websites van externe organisaties, overheden of instanties waarnaar ze verwijst en kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, die voortvloeit uit het raadplegen of gebruik van die externe websites en hun inhoud.

De gemeente Oud-Heverlee behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op haar website. De informatie mag gratis, maar mits bronvermelding en alleen voor persoonlijk gebruik, aangewend worden.

Gebruik en reproductie van multimedia-informatie (afbeeldingen, foto's, geluid...) is slechts toegelaten mits voorafgaande schriftelijke toestemming van het college van burgemeester en schepenen. Bepaalde foto’s, softwaretoepassingen en grafische elementen op de site worden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht beschermd worden

Het gebruik van het gemeentelogo en -wapenschild is uitdrukkelijk verboden.

aanmelden

 Copyright © Oud-Heverlee 2010 - Aansprakelijkheidsbeperker - Development & hosting by e2e nv